Laman

5 Masjid Menakjubkan Peninggalan Dinasti Fatimiyah Mesir

[lihat.co.id] - Delapan bangunan peninggalan Dinasti Fatimiyah di Mesir adalah perincianya sebagai berikut, Lima Masjid dan Tiga Pintu gerbang kota.dikutip dari berbagai sumber:

1.Masjid Al-Azhar
[lihat.co.id] - Masjid Al-Azhar dibangun oleh Panglima perang Jauhar Assiqilli di Kairo antara tahun 359-361 Hijriyah atau 970-972 Masehi atas perintah khalifah Muiz Lidinillah.

2.Masjid Hakim Bi Amrillah
[lihat.co.id] - Masjid Hakim Bi Amrillah dibangun oleh khalifah Al-Aziz Billah pada tahun 381 H / 990 M dan diselesaikan putranya yaitu khalifah Hakim Bi Amrillah pada tahun 393 H / 1002 M, oleh karena itu nama masjid di nisbahkan kepada khalifah Hakim bi Amrillah.

3.Masjid Juyusyi
[lihat.co.id] - Masjid Al-Juyushi dibangun oleh panglima perang dinasti fatimiyah yaitu Badr al-Jamali. Masjid selesai pada tahun 478 H/1085 M di bawah perlindungan Khalifah dan Imam al-Ma'ad Mustansir Billah. berada puncak bukit Mokattam.

4.Masjid Aqmar
[lihat.co.id] - Masjid Aqmar dibangun oleh menteri Maamoun bin Abataihy pada tahun 519 H (1125 M),atas perintah Khalifah Amir bi Ahkamillah.

5.Masjid Shaleh Al-Thala’i
[lihat.co.id] - Masjid al-Shalih Tala'i ', dibangun oleh menteri al-Salih Tala'i' ibn Ruzzik tahun 554 H (1160 M) selama kekhalifahan al-Fa'iz.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...