Laman

Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal


Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayarberdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.01 Tahun 2010 Pasal 3
1. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar ( Port Clearance ), Pemilik atau Operator Kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I pada KM. 01 Tahun 2010 ; dengan melampirkan :

a. Surat Pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (         Master Sailing Declaration ) Sebagaimana format pada lampiran II pada KM. 01 Tahun 2010 ; dan
b. Dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.
2. Bukti pemenuhan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada Point (1)  b, Meliputi :
a. Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan.
b. Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian.
c. Bukti Pembayaran Penerimaan Uang Perkapalan.
d. Persetujuan ( Clearance ) Bea dan Cukai.
e. Persetujuan ( Clearance ) Imigrasi.
f. Persetujuan ( Clearance ) Karantina Kesehatan ; dan / atau
g. Persetujuan ( Clearance ) Karantina hewan dan tumbuhan.
3. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( Port Clearance ) sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Syahbandar setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda ( Master Sailing Declaration )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...